Controle en financiering

Ook voor uiteenlopende controletaken en expertiseopdrachten kunt u een beroep doen op onze jarenlange ervaring, voor onder meer:

Wettelijke opdrachten die voorbehouden zijn aan accountants, zoals verslaggeving bij omzetting van vennootschapsvorm, ontbinding...

Het verifiëren en corrigeren van boekhoudstukken en informatie bij sociale- en milieuaangelegenheden

Privé- en gerechtelijke expertise

Wettelijke controle op fusies, splitsingen, omzettingen en vereffeningen van vennootschappen

Bijstand bij het herstel van ondernemingen (gerechtelijk akkoord)

Waardering van ondernemingen en aandelen

De uitwerking van een financieel plan

Het bijstaan van een vennoot of die vertegenwoordigen binnen zijn/haar onderzoeks- en controlegebied

...

Actualiteit

Verblijfskosten in BelgiŽ: fiscaal aftrekbaar bedrag opgetrokken
03/10/2023

Als een werknemer kosten maken in opdracht van, of ten voordele van zijn werkgever, dan zal de werkgever die kosten in principe terugbetalen. Dergelijke betalingen zijn 'kosten eigen aan de werkgever'. Ze zijn niet belastbaar in hoofde van de werknemer en zijn gewoon aftrekbaar in hoofde van de werkgever. In principe moet de werknemer de echtheid en het bedrag van de uitgave bewijzen, maar er bestaan uitzonderingen, zoals voor verblijfskosten.

lees meer
(Geen) investeringsaftrek voor verhuurde goederen
28/11/2022

De investeringsaftrek is een fiscale aftrek die u als ondernemer ontvangt wanneer u investeert in beroepsmatige activa. Als u die activa ter beschikking stelt van derden, krijgt u die investeringsaftrek niet. Er zijn enkele uitzonderingen. Maar wat als u activa heeft die slechts gedeeltelijk onder een uitzondering vallen.

lees meer
Vordering btw-teruggave: Cassatie verduidelijkt verjaringstermijn
18/11/2022

Heeft u te veel btw doorgestort aan de Staat, dan heeft u de keuze: ofwel draagt u het krediet over naar de volgende maand of het volgende kwartaal, ofwel vraagt u de teveel betaalde btw terug. Maar voor een teruggave geldt een verjaringstermijn van drie jaar. De vraag is nu: wanneer die termijn begint te lopen?

lees meer