Controle en financiering

Ook voor uiteenlopende controletaken en expertiseopdrachten kunt u een beroep doen op onze jarenlange ervaring, voor onder meer:

Wettelijke opdrachten die voorbehouden zijn aan accountants, zoals verslaggeving bij omzetting van vennootschapsvorm, ontbinding...

Het verifiëren en corrigeren van boekhoudstukken en informatie bij sociale- en milieuaangelegenheden

Privé- en gerechtelijke expertise

Wettelijke controle op fusies, splitsingen, omzettingen en vereffeningen van vennootschappen

Bijstand bij het herstel van ondernemingen (gerechtelijk akkoord)

Waardering van ondernemingen en aandelen

De uitwerking van een financieel plan

Het bijstaan van een vennoot of die vertegenwoordigen binnen zijn/haar onderzoeks- en controlegebied

...

Actualiteit

Verblijfskosten in België: fiscaal aftrekbaar bedrag opgetrokken
03/10/2023

Als een werknemer kosten maken in opdracht van, of ten voordele van zijn werkgever, dan zal de werkgever die kosten in principe terugbetalen. Dergelijke betalingen zijn 'kosten eigen aan de werkgever'. Ze zijn niet belastbaar in hoofde van de werknemer en zijn gewoon aftrekbaar in hoofde van de werkgever. In principe moet de werknemer de echtheid en het bedrag van de uitgave bewijzen, maar er bestaan uitzonderingen, zoals voor verblijfskosten.

lees meer
Praktische tips voor een vlotte kwartaalafsluiting
23/02/2023

Aan het eind van ieder kwartaal is het voor elke ondernemer en fiscaal adviseur altijd zover: de kwartaalafsluiting met bijhorende btw-aangifte. Niet elke ondernemer kijkt uit naar deze recurrente taak. U bent liever bezig met ondernemen dan mijn administratieve formaliteiten.

lees meer
Hoe past u als zelfstandige uw tarieven correct aan na een loonindexering?
16/02/2023

In januari 2023 ontvingen honderdduizenden werknemers in de privésector een stevige loonindexering. Dit mechanisme trad in werking als gevolg van de stijgende levensduurte van de afgelopen maanden. Deze indexering geldt echter niet voor zelfstandigen. Hoe past u uw tarieven correct aan?

lees meer