Controle en financiering

Ook voor uiteenlopende controletaken en expertiseopdrachten kunt u een beroep doen op onze jarenlange ervaring, voor onder meer:

Wettelijke opdrachten die voorbehouden zijn aan accountants, zoals verslaggeving bij omzetting van vennootschapsvorm, ontbinding...

Het verifiëren en corrigeren van boekhoudstukken en informatie bij sociale- en milieuaangelegenheden

Privé- en gerechtelijke expertise

Wettelijke controle op fusies, splitsingen, omzettingen en vereffeningen van vennootschappen

Bijstand bij het herstel van ondernemingen (gerechtelijk akkoord)

Waardering van ondernemingen en aandelen

De uitwerking van een financieel plan

Het bijstaan van een vennoot of die vertegenwoordigen binnen zijn/haar onderzoeks- en controlegebied

...

Actualiteit

De Balanscentrale in het nieuw
02/10/2022

De Balanscentrale, onderdeel van de Nationale Bank van België (NBB), voert vanaf januari 2022 wijzigingen door die een impact kunnen hebben op de manier waarop u een jaarrekening neerlegt. Een neerlegging op papier is niet meer mogelijk, online wordt eenvoudiger.

lees meer
Kunnen bestuurders failliet verklaard worden?
29/07/2022

Op 18 maart 2022 besliste het Hof van Cassatie dat bestuurders niet failliet verklaard kunnen worden. Zij vallen onder het regime van de collectieve schuldenregeling. Het arrest was een verrassing voor menig jurist en heeft belangrijke gevolgen.

lees meer
Ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte: boekhoudkundig
18/07/2022

In principe verloopt er tussen de ontbinding en de sluiting van de vereffening van een vennootschap enige tijd. De wet laat echter ook ontbinding en sluiting in één enkele akte toe. De CBN heeft zich onlangs uitgesproken over de verslaggeving in zo’n situatie.

lees meer