Controle en financiering

Ook voor uiteenlopende controletaken en expertiseopdrachten kunt u een beroep doen op onze jarenlange ervaring, voor onder meer:

Wettelijke opdrachten die voorbehouden zijn aan accountants, zoals verslaggeving bij omzetting van vennootschapsvorm, ontbinding...

Het verifiëren en corrigeren van boekhoudstukken en informatie bij sociale- en milieuaangelegenheden

Privé- en gerechtelijke expertise

Wettelijke controle op fusies, splitsingen, omzettingen en vereffeningen van vennootschappen

Bijstand bij het herstel van ondernemingen (gerechtelijk akkoord)

Waardering van ondernemingen en aandelen

De uitwerking van een financieel plan

Het bijstaan van een vennoot of die vertegenwoordigen binnen zijn/haar onderzoeks- en controlegebied

...

Actualiteit

Verblijfskosten in BelgiŽ: fiscaal aftrekbaar bedrag opgetrokken
03/10/2023

Als een werknemer kosten maken in opdracht van, of ten voordele van zijn werkgever, dan zal de werkgever die kosten in principe terugbetalen. Dergelijke betalingen zijn 'kosten eigen aan de werkgever'. Ze zijn niet belastbaar in hoofde van de werknemer en zijn gewoon aftrekbaar in hoofde van de werkgever. In principe moet de werknemer de echtheid en het bedrag van de uitgave bewijzen, maar er bestaan uitzonderingen, zoals voor verblijfskosten.

lees meer
Kmo's geen voorstander van afschaffing ziektebriefje
30/08/2023

Vandaag mogen werknemers drie keer per jaar een dag ziek zijn zonder dat ze daarvoor een medisch attest moeten voorleggen. Werkgevers met minder dan 50 werknemers kunnen van deze regel afwijken. Maar er ligt intussen al een nieuw wetsvoorstel op tafel dat de afschaffing van het ziektebriefje uitbreidt naar drie keer drie dagen per werknemer, per kalenderjaar en dat voor alle bedrijven, ongeacht hun omvang.

lees meer
Een algemene onkostenvergoeding als bedrijfsleider: de spelregels in een notendop
12/08/2023

Als bedrijfsleider van een vennootschap kunt u een aantal specifieke forfaitaire onkostenvergoedingen uit uw vennootschap opnemen. Denk bijvoorbeeld aan kilometervergoedingen en dag- en reisvergoedingen. Daarnaast kunt u zichzelf ook een algemene forfaitaire onkostenvergoeding laten toekennen. Hoe pakt u dit correct aan?

lees meer