Nuttige nummers

Hier vindt u de rekeningnummers terug om uw betalingen te doen alsook een tool om de correcte gestructureerde mededeling samen te stellen

BTW
IBAN BE22 6792 0030 0047
BIC PCHQ BE BB

RSZ
IBAN BE63 6790 2618 1108
BIC PCHQ BE BB

VOORAFBETALINGEN Natuurlijke personen en zelfstandigen
Vanaf aanslagjaar wordt de gestructureerde mededeling gewijzigd. Ze zal vermeld staan op de betaaluitnodigingen.
IBAN BE61 6792 0022 9117
BIC PCHQ BE BB

VOORAFBETALINGEN Vennootschappen
Verplichte mededeling: Ondernemingsnummer
IBAN BE61 6792 0022 9117
BIC PCHQ BE BB

 

Omzetten ondernemingsnummer in gestructureerde mededeling

Actualiteit

Verblijfskosten in BelgiŽ: fiscaal aftrekbaar bedrag opgetrokken
03/10/2023

Als een werknemer kosten maken in opdracht van, of ten voordele van zijn werkgever, dan zal de werkgever die kosten in principe terugbetalen. Dergelijke betalingen zijn 'kosten eigen aan de werkgever'. Ze zijn niet belastbaar in hoofde van de werknemer en zijn gewoon aftrekbaar in hoofde van de werkgever. In principe moet de werknemer de echtheid en het bedrag van de uitgave bewijzen, maar er bestaan uitzonderingen, zoals voor verblijfskosten.

lees meer
Kmo's geen voorstander van afschaffing ziektebriefje
30/08/2023

Vandaag mogen werknemers drie keer per jaar een dag ziek zijn zonder dat ze daarvoor een medisch attest moeten voorleggen. Werkgevers met minder dan 50 werknemers kunnen van deze regel afwijken. Maar er ligt intussen al een nieuw wetsvoorstel op tafel dat de afschaffing van het ziektebriefje uitbreidt naar drie keer drie dagen per werknemer, per kalenderjaar en dat voor alle bedrijven, ongeacht hun omvang.

lees meer
Een algemene onkostenvergoeding als bedrijfsleider: de spelregels in een notendop
12/08/2023

Als bedrijfsleider van een vennootschap kunt u een aantal specifieke forfaitaire onkostenvergoedingen uit uw vennootschap opnemen. Denk bijvoorbeeld aan kilometervergoedingen en dag- en reisvergoedingen. Daarnaast kunt u zichzelf ook een algemene forfaitaire onkostenvergoeding laten toekennen. Hoe pakt u dit correct aan?

lees meer