Nuttige nummers

Hier vindt u de rekeningnummers terug om uw betalingen te doen alsook een tool om de correcte gestructureerde mededeling samen te stellen

BTW
IBAN BE22 6792 0030 0047
BIC PCHQ BE BB

RSZ
IBAN BE63 6790 2618 1108
BIC PCHQ BE BB

VOORAFBETALINGEN Natuurlijke personen en zelfstandigen
Vanaf aanslagjaar wordt de gestructureerde mededeling gewijzigd. Ze zal vermeld staan op de betaaluitnodigingen.
IBAN BE61 6792 0022 9117
BIC PCHQ BE BB

VOORAFBETALINGEN Vennootschappen
Verplichte mededeling: Ondernemingsnummer
IBAN BE61 6792 0022 9117
BIC PCHQ BE BB

 

Omzetten ondernemingsnummer in gestructureerde mededeling

Actualiteit

De Balanscentrale in het nieuw
02/10/2022

De Balanscentrale, onderdeel van de Nationale Bank van België (NBB), voert vanaf januari 2022 wijzigingen door die een impact kunnen hebben op de manier waarop u een jaarrekening neerlegt. Een neerlegging op papier is niet meer mogelijk, online wordt eenvoudiger.

lees meer
Kunnen bestuurders failliet verklaard worden?
29/07/2022

Op 18 maart 2022 besliste het Hof van Cassatie dat bestuurders niet failliet verklaard kunnen worden. Zij vallen onder het regime van de collectieve schuldenregeling. Het arrest was een verrassing voor menig jurist en heeft belangrijke gevolgen.

lees meer
Ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte: boekhoudkundig
18/07/2022

In principe verloopt er tussen de ontbinding en de sluiting van de vereffening van een vennootschap enige tijd. De wet laat echter ook ontbinding en sluiting in één enkele akte toe. De CBN heeft zich onlangs uitgesproken over de verslaggeving in zo’n situatie.

lees meer